RSU SKMK absolventu stāsti – Annija Mediņa (masiere)