RSU Sarkanā Krusta medīcīnas koledža parakstījusi sadarbības līgumu ar SIA “Vidzemes slimnīca”