RSU SKMK docētāja I. Sauškina par to, kā mazināt nomāktību un trauksmi