Noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā”

Noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā”

2017.gada 16.jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza Vienošanos par Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā” īstenošanu, projekta finansējums – 340’505,- EUR, tai skaitā ERAF ieguldījums 85%. Projekta mērķis: veikt infrastruktūras modernizēšanu STEM pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās „Māszinības”, „Ārstniecība”, „Ārstnieciskā masāža” un “Farmācija”, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmā „Zobārstniecība”, tādējādi uzlabojot studiju mācību vidi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Projekta norises laiks - no 01.10.2017. līdz 30.09.2019.

Projekta gaitā tika veikti sekojoši ieguldījumi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas infrastruktūrā:

  • aktu zāles labiekārtošana nolūkā iekārtot modernu un ergonomisku mācību vidi, veicot audio vizuālās sistēmas pilnveidi, tai skaitā aprīkojot aktu zāli ar ‘skaņas cilpu’, tādējādi padarot to pieejamu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, un labāku akustisko sistēmu un papildu pārvietojamu ekrānu;

  • esošās informācijas komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras optimizēšana un inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, tai skaitā iegādājoties stacionāros datorus otras datorklases aprīkošanai, kā arī portatīvos datorus darbam ar 3D anatomijas programmu Anatomy Next, tāpat tika iegādāta koplietošanas multifunkcionālās drukas iekārta un 12 prezentācijas ekrāni mācību laboratoriju modernizēšanai;

  • mācību līdzekļu un mācību aprīkojuma iegāde, tai skaitā manekens Nursing Anne, urīnpūšļa kateterizācijas manekens, zīdaiņa aprūpes manekens, mikroskopi un optiskā kamera, sēdrati, mobilais pacēlājs, instrumentu vakuumiepakotājs, aprūpes gultas un citi veselības aprūpei nepieciešamais aprīkojums.

  • 2019.gada septembrī projekta īstenošanas laiks tika pagarināts līdz kopsummā 32 mēnešiem (tādējādi projektu noslēdzot 2020.gada 31.maijā), kā arī pagarinājuma ietvaros tika palielināts projekta budžets par 22’118,- EUR. Papildus piešķirtais rezerves finansējums tika izmantots divu daudzfunkcionālu mācību manekenu iegādei, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Ārstniecība (41721), kvalifikācija “Ārsta palīgs” un “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

    2020.gada 28.augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi pēdējā maksājuma pieprasījumu pilnā apmērā, līdz ar to projekta realizēšana ir uzskatāma par pilnībā noslēgtu.

    Projekta veiksmīgu īstenošanu nodrošināja projekta vadītājs Edgars Kažoks (SIA Finbridge), projekta jurists Jānis Spilve, kā arī Koledžas darbinieki - Linda Venskus, Brigita Spravņika, Ramona Krūziņa, Dzidra Mončus, Ilze Celma un Ligija Vucāne.

    2020.gada 4.septembrī projekta komanda sanāca kopā, lai kopīgi atskatītos uz projekta norisi un aplūkotu iegādāto aprīkojumu, kā arī teiktu viens otram paldies par veiksmīgo sadarbību.