Lepojamies! Koledžas docētājs Dr. Jēkabs Krastiņš saņem A.Priedklana balvu!