Koledža saņem pateicību no Tukuma novada Izglītības pārvaldes