Koledžā notiek Semināru diena docētājiem un administrācijai