Izdots studentu zinātniski pētnieciskās konferences tēžu izdevums

Izdots studentu zinātniski pētnieciskās konferences tēžu izdevums

rcmc-tezes-2020

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 100-gades ietvaros izdots 8. starptautiskās F. Naitingeilai veltītās studentu zinātniski pētnieciskās konferences tēžu izdevums. Liels paldies visiem tēžu autoriem par ieguldīto darbu! Lepojamies ar studentu un docētāju pētnieciskās darbības sasniegumiem veselības aprūpē.