Koledžas direktore Ināra Upmale informē par rīcību krīzes situācijā