Turpinās uzņemšana programmā “Ārstniecība”

Turpinās uzņemšana programmā “Ārstniecība”

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža no 6. līdz 17. janvārim aicina pieteikties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Ārstniecība" ar kvalifikāciju "neatliekamās medicīnas ārsta palīgs".

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža nodrošina:

 • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām;
 • studēt gribētājiem, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju „Ārsta palīgs”, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir 1 gads, studēt gribētājiem ar vidējo profesionālo izglītību (feldšeris) studiju ilgums - 2 gadi;
 • iespēju studējošajiem studiju procesa ietvaros daļu prakses īstenot iestādēs, kas nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu.
 • Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

  Studiju process tiek nodrošināts, nepārtraucot darbu.

  Nepieciešamā iepriekšējā izglītība:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārstniecībā (kvalifikācija „Ārsta palīgs”);
 • VAI vidējā profesionālā izglītība medicīnā (feldšera kvalifikācija).

 • PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM:

 • elektroniski ŠEIT;
 • klātienē (Rīgā, J. Asara ielā 5) katru darba dienu no pl. 9.00. līdz 16.00.