RSU SKMK Studentu pašpārvalde aicina – piedalies Zaļajā talkā!