Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža izsludina ziemas uzņemšanu bezmaksas izglītības programmās “Bērnu aprūpe” un “Māszinības”

\r\n \r\n\r\nRSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža (turpmāk – Koledža) izsludina ziemas uzņemšanu Eiropas Sociālo Fondu (turpmāk – ESF) finansētās profesionālās izglītības programmā „Bērnu aprūpe”, kvalifikācija – „Auklis”, mācību ilgums – pusotrs gads un programmā “Māszinības”, kvalifikācija – “Māsas palīgs”, mācību ilgums – viens gads.\r\n\r\n \r\n\r\nKatrā no ESF finansētajām programmām tiek piedāvātas 16 budžeta vietas un tiek uzņemti audzēkņi vecumā no 17 līdz 29 gadiem, pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iegūšanas, kuri nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.\r\n\r\n \r\n\r\n“Esam patiesi gandarīti, ka varam piedāvāt jauniešiem apgūt divas pieprasītas profesionālās izglītības programmas un sadarbībā ar ESF nodrošināt ne tikai bezmaksas mācības, bet arī apmaksātu dzīvošanu Koledžas dienesta viesnīcā, bezmaksas mācību līdzekļus un inventāru, ceļa izdevumus vai naktsmītni prakses laikā līdz EUR 71 mēnesī, kā arī stipendiju līdz EUR 115 mēnesī. Patiesībā viss, kas šobrīd jauniešiem ir nepieciešams – vēlme mācīties un kļūt par profesionāliem aukļiem vai māsas palīgiem”, uzsver Koledžas direktore Ināra Upmale.\r\n\r\n \r\n\r\nDokumentu pieņemšana programmā “Bērnu aprūpe” notiek līdz 2016. gada 8. janvārim, mācību sākums – 11. janvāris, savukārt  programmā “Māszinības” dokumentu pieņemšana notiek līdz 2016. gada 19. februārim, mācību sākums – 22. februāris. Dokumenti jāiesniedz RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, Studiju nodaļā, 131. kabinetā.\r\n\r\n \r\n\r\nSīkāka informācija par uzņemšanas prasībām un nepieciešamajiem dokumentiem zvanot pa tālruņiem – 67 296 929, 67 271 435, 67 273 154.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n2 logotipu ansamblis\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nZiemas_uznemsana_RSU_Sarkana_Krusta_medicinas_koledza_28_12_2015-01 VIAA_JG_uznemsanas_noteikumi_web VIAA_JG_3_soli_web\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n