Norisinās pirmā koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konference