Jauna profesionālās pilnveides programma “Transfuzioloģijas māsas papildspecialitāte”