Jauna profesionālās pilnveides programma “Onkoloģiskās aprūpes māsas papildspecialitāte”