Diskusija par politraumas pacientu aprūpi stiprina Latvijas un Izraēlas sadarbību medicīnas izglītībā