Diskusija par politraumas pacientu aprūpi stiprina Latvijas un Izraēlas sadarbību medicīnas izglītībā

Diskusija par politraumas pacientu aprūpi stiprina Latvijas un Izraēlas sadarbību medicīnas izglītībā

Pagājušajā nedēļā RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (RSU SKMK) notika tiešsaistes diskusija par politraumas pacientu aprūpi, kurā piedalījās eksperti no Latvijas un Izraēlas. Pasākuma norises laiks tika vairākkārt pārcelts Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ. Tomēr, pateicoties abu pušu veiksmīgai sadarbībai, 2022. gada 8. septembrī kopā pulcējās RSU SKMK (Latvija) un Bar- Ilan Universitātes (Izraēla) mācībspēki, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi un praktizējoši ķirurgi, lai apspriestu un analizētu politraumas pacientu aprūpes īpatnības un metodes, balstoties uz abu valstu
uzkrāto pieredzi.

Tiešsaistes diskusija “Politraumas pacientu aprūpe - Latvijas un Izraēlas pieredze” norisinājās Eiropas Savienības izglītības programmas Erasmus+ ietvaros (Projekta Nr. 2020-1-LV01_KA107-077258). Diskusijas sākumā RSU SKMK studiju programmas “Ārstniecība”, kvalifikācija “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, direktors Viktors Gorovenko stāstīja par projekta norisi, uzsverot, cik svarīgi ir izprast politraumu pacientu aprūpes īpatnības un atšķirības katrā valstī, jo īpaši ņemot vērā Izraēlas kolēģu nenovērtējamo pieredzi šajā jomā gan civilajā, gan militārajā medicīnā.

Pasākuma dalībniekus sveica arī RSU SKMK direktore Ināra Upmale, norādot, ka šī diskusija ir abu izglītības iestāžu ciešas sadarbības rezultāts. Viņa pateicās ekspertiem, kuri veltīja savu laiku, lai organizētu pasākumu, kas palīdzēs medicīnas darbiniekiem un studentiem attīstīt profesionālās prasmes politraumu pacientu aprūpē.

Pasākuma gaitā eksperti un auditorija noskatījās RSU SKMK studentu un docētāju veidotu izglītojošu filmu par politraumu pacienta aprūpi. Filmā tika parādīti vairāki pirmsslimnīcas posma aspekti: vispārpieņemtās procedūras un soļi, kā arī iespējamās kļūdas. Pēc tam abu pušu eksperti apsprieda un komentēja redzēto.

Tiešsaistes diskusija ir tikai daļa no Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA107- 077258 ietvaros paredzētajām norisēm. Prof. Alex Lerner no Bar-Ilan universitātes uzsvēra, ka tieši šādās profesionālās diskusijās iespējams mācīties vienam no otra, kas palīdz uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti: “Mums tas ir jāturpina, vēlams, tiekoties klātienē”.
Arī Dr. Dafna Willner uzsvēra nepieciešamību satikties klātienē: “Manuprāt, pasākums ir ļoti vērtīgs un informatīvs, kā arī bija interesanti dzirdēt dažādas pieejas politraumas pacientu aprūpē no pieredzējušiem kolēģiem no Latvijas un Izraēlas. Apsveicam ar labi padarīto darbu un ceram uz turpmāko sadarbību, cerams, klātienē.”


Dr. Vjačeslavs Gorovenko: “Tas bija interesants viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākums. It īpaši diskusijas daļa šķita aizraujoša, man gribētos ticēt, ka interesanti bija ne tikai tās dalībniekiem, bet arī klausītajiem/skatītājiem.”

Diskusijas vadītāja Dr. D. Vidomska teica, ka šīs pasākums ir ļoti vērtīga pieredze gan docētājiem, gan studentiem: “Ikviens projekta dalībnieks papildināja jau savas esošās zināšanas un kompetences. Papildus  starptautiskai profesionālās pieredzes apmaiņai, projekta izstrādes laikā nācās saskarties ar nestandarta situācijām, kas vēl vairāk attīstīja katra dalībnieka individuālo spēju radoši domāt, darboties komandā, pielāgoties  un rast kompromisus dažādos projekta izstrādes posmos”.
 
Viktors Gorovenko vēlreiz uzsvēra, ka pasākums bija ārkārtīgi informatīvs, bija iespēja dzirdēt ekspertu pieredzi un viedokli politraumas pacienta aprūpē dažādos strīdīgos jautājumos un niansēs. “Komunikācija bija korekta, cieņpilna un inteliģenta, iegūtās atziņas, visnotaļ, bagātinās mūsu pieredzi un redzes loku politraumas pacientu menedžmentā, kas ļoti noderēs jebkuram medicīnas personālam, kas darbojas attiecīgajā sfērā”.

Dr. Eli Kakashvilli  arī uzsvēra, ka “šāda sadarbība ietekmē un uzlabo pacientiem sniegtās aprūpes kvalitāti”.

Koledža un projekta komanda izsaka pateicību par dalību filmēšanas pocesā RSU SKMK studiju programmas “Ārstniecība”, kvalifikācija “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, studentiem: Anastasijai Sadikovai, Iļjam Korčaginam, Jaroslavai Katinai, Ramonai Eimanei, kā arī  Aleksandrai Kamenskai.

Tiešsaistes diskusijas rīkotāji un atbalstītāji: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, BAR–ILAN University, Galilee Medical Center, Poria Medical Center, Israel.

Tiešsaistes diskusijas video ierakstu var noskatīties ŠEIT!