Studentu pašpārvalde izaicina – Esi aktīvs. Izkusties!