Veiksmīgi turpinās profesionālās tālākizglītības programmas “Māszinības” ar kvalifikāciju  “MĀSAS PALĪGS” realizācija ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros