Ziemas uzņemšanai pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 21.01.

Ziemas uzņemšanai pagarināts pieteikšanās termiņš līdz 21.01.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža pagarina dokumentu iesniegšanas termiņu, nosakot, ka studijām varēs elektroniski pieteikties līdz 21. janvārim.


PROGRAMMA "ĀRSTNIECĪBA" AR KVALIFIKĀCIJU "NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS".

Studiju process tiek nodrošināts, nepārtraucot darbu.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārstniecībā (kvalifikācija „Ārsta palīgs”) vai vidējā profesionālā izglītība medicīnā (feldšera kvalifikācija).

Valsts apmaksātas budžeta vietas.

Pēc programmas apguves iegūst kvalifikāciju - neatliekāmās medicīnas ārsta palīgs, kurš nodrošinās neatliekamo medicīnisko palīdzību visu vecuma grupu pacientiem, kā arī, sniegs nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību katastrofu un dažādu krīžu situācijās.

PROGRAMMA "FARMĀCIJA" AR KVALIFIKĀCIJU "FARMACEITA ASISTENTS":

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība.

Pēc programmas apguves kļūs par speciālistu, kurš varēs strādāt aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanā farmaceita uzraudzībā. Strādājot aptiekā, varēs veikt zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu un gatavot zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem.

Lai pieteiktos studijām, nepieciešamie dokumenti:
 • pases vai identifikācijas kartes kopija;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta - atestāta un sekmju izraksta kopijas;
 • "ārsta palīga" vai "feldšera" izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • 1 fotogrāfija (3x4 cm);
 • latviešu valodas un literatūras (absolventiem līdz 2010./2011. mācību gadam) vai latviešu valodas (absolventiem no 2011./2012. mācību gada) un svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valoda) centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas;
 • ja kādā no reflektanta iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē/identifikācijas kartē, reflektantam jāiesniedz personas datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas;
 • dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma - 7.00 eiro apmaksu (veicot apmaksu iepriekš ar bankas pārskaitījumu).

 • Elektroniskā uzņemšana notiks mājaslapā: ŠEIT

  Dokumentu iesniegšana līdz 21. janvārim.

  Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

  Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu - uznemsana@rcmc.lv, zvaniet pa tālruni - 67273154