Raksts žurnālā “Veselība” – pielaiko ārsta palīga profesiju