Piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai- papildināts

Piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai- papildināts

Lai nodrošinātu infekcijas Covid-19 izplatības ierobežošanu Koledžas telpās, studiju gada sākumā tika noteikta kārtība "Piesardzības pasākumu īstenošanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Ar dokumentu aicināti iepazīties visi Koledžas studenti, personāls un jebkurš Koledžas apmeklētājs.

Akcentējot būtiskāko:

  • tiek aicināts sekot līdzi savam veselības stāvoklim;
  • nekavējoties informēt Koledžu, ja tiek konstatēta inficēšanās ar Covid-19 (tālr.: 26 145 690);
  • ievērot visas higiēnas prasības.
  • Ņemot vērā valstī saslimušo skaita pieaugumu, aicinām koptelpās lietot mutes un deguna aizsegu (masku).