Mērķis\r\n\r\nSekmēt profesionālu māsu un ārstu palīgu izglītību un iespējamo tālākizglītību saistībā ar darba tirgus prasībām, mērķtiecīgi izmantojot esošos intelektuālos, materiāltehniskos un finansiālos resursus, izveidojot ciešāku sadarbību starp docētājiem, sekmējot savstarpēju studiju priekšmetu integrāciju un sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs, un modernizēt mijiedarbību starp docētājiem un studentiem mācīšanās procesā.\r\n\r\nUzdevumi\r\n

  \r\n

 1. Pilnveidot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
 2. \r\n

 3. Piesaistīt un saglabāt studentu kontingentu
 4. \r\n

 5. Veicināt docētāju tālākizglītību
 6. \r\n

 7. Veidot mūsdienīgas studiju programmas inovatīvo un aktuālo materiālo bāzi
 8. \r\n

 9. Sekmēt brīvu, radošu un līdzatbildīgu studentu un docētāju sadarbību studiju procesā
 10. \r\n