Nenokavē pieteikšanos studijām Ziemas uzņemšanā!

Nenokavē pieteikšanos studijām Ziemas uzņemšanā!

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža līdz 17. janvārim aicina pieteikties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās "Farmācija" ar kvalifikāciju "farmaceita asistents" un "Ārstniecība" ar kvalifikāciju "neatliekamās medicīnas ārsta palīgs".


PROGRAMMA "ĀRSTNIECĪBA" AR KVALIFIKĀCIJU "NEATLIEKAMĀS MEDICĪNAS ĀRSTA PALĪGS":

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža nodrošina:

 • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām;
 • studēt gribētājiem, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju „Ārsta palīgs”, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir 1 gads, studēt gribētājiem ar vidējo profesionālo izglītību (feldšeris) studiju ilgums - 2 gadi;
 • iespēju studējošajiem studiju procesa ietvaros daļu prakses īstenot iestādēs, kas nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu.
 • Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

  Studiju process tiek nodrošināts, nepārtraucot darbu.

  Nepieciešamā iepriekšējā izglītība:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārstniecībā (kvalifikācija „Ārsta palīgs”);
 • VAI vidējā profesionālā izglītība medicīnā (feldšera kvalifikācija).

 • PROGRAMMA "FARMĀCIJA" AR KVALIFIKĀCIJU "FARMACEITA ASISTENTS":

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot profesionālus veselības aprūpes speciālistus darbam aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanā farmaceita uzraudzībā, nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas:

 • aptiekā veikt zāļu, veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu;
 • gatavot zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem;
 • Informēt pacientus par zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem;
 • veicināt savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
 • Šogad Studiju process 1. studiju gadā tiks organizēts ceturtdien un piektdien no pl.9.00 līdz 18.00.


  Reflektants iesniedz:

 • Pieteikuma veidlapu (tiks iedota Koledžā), ja reflektants iesniedz dokumentus koledžā klātienē;
 • pases vai identifikācijas kartes kopiju;
 • Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta) sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • Iesniedz 1 fotogrāfiju (3x4 cm);
 • Latviešu valodas un literatūras (absolventiem līdz 2010./2011.mācību gadam) vai Latviešu valodas (absolventiem no 2011./2012.mācību gada) un Svešvalodas (prioritārā secībā – angļu, vācu, krievu valoda) centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām un personām, kuras atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami;
 • Ja kādā no Reflektanta iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē/identifikācijas kartē, Reflektantam jāiesniedz personas datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
 • PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM:

 • elektroniski ŠEIT;
 • klātienē (Rīgā, J. Asara ielā 5) katru darba dienu no pl. 9.00. līdz 16.00.