Beigusies reflektantu uzņemšana, aicinām noslēgt studiju līgumus