No augusta aicinām pieteikties profesionālās pilnveides programmas “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” kursiem

No augusta aicinām pieteikties profesionālās pilnveides programmas “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” kursiem

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža aicina pieteikties profesionālās pilnveides programmas „Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” kursiem.

Šie kursi tiek organizēti, lai varētu kārtot eksāmenu sertifikāta iegūšanai Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē.

Mācības tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros.

Mācību maksa tiek segta no ESF projekta līdzekļiem.

Mērķauditorija: ārsta palīgi vai feldšeri

Mācību ilgums: 10 mēneši (2021. gada oktobris – 2022. gada jūlijs)

Nodarbību norises laiks: sestdienas (katru nedēļu)

Mācību norises vieta: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža J.Asara ielā 5

Pieteikšanās kursiem no 2.08.2021. līdz 17.09.2021., aizpildot pieteikšanās formu.

Profesionālās pilnveides programmas ietvaros tiks sniegtas sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas par veselības veicināšanu, slimību diagnostikas un ārstēšanas procesu ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē.

Profesionālās pilnveides programma ir licencēta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums;
 • Pases vai personas apliecības kopija;
 • Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokumenta, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu;
 • Izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;
 • Izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti.

Pieteikšanās forma:

  Pievienot dokumentus:

  Pases vai ID kartes kopija*:

  Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokumenta, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu:

  Izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību*:

  Izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti*:

  Citi dokumenti (ja attiecināmi):

  Atļauts pievienot datnes, kas nav lielākas pa 3Mb un ir šādos formātos: pdf, doc, docx, odt, jpg, png, bmp!

  Lai pabeigtu reģistrāciju, obligāti ir jāaizpilda arī "Dalībnieku reģistrācijas karte", kas atrodama: šeit