Līdz 30. augustam piesakies mācībām programmā “Bērnu aprūpe”