Profesionālā vidējā izglītības studiju programma BĒRNU APRŪPE (35b 761011), kvalifikācija "Auklis"

 • Kvalifikācija: auklis
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Programmas studiju ilgums: 1.5 gads
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 27.03.2020. [Studiju virziena akreditācijas lapa]
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūta kvalifikācija "Auklis", kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • tālākizglītības kursos
 • profesionālās pilnveides izglītības programmās

Sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, VSIA „Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu” un pirmsskolas izglītības iestādēm Rīgā un rajonos.

Uzņemšanas nosacījumi/projekts "Jauniešu garantija"

Auklis

12

budžeta vietas


Studiju programmas plāns un mērķi

Studiju programmas mērķs

 • Izglītības procesa rezultātā sagatavot Aukli, kurš veic bērna aprūpi, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu potenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas

Studiju programmas plāns

 • humanitāro zinību kurss
 • bioloģisko zinību kurss
 • sociālo zinību kurss
 • profesionālo zinību kurss
 • kvalifikācijas prakse
 • patstāvīgais darbs

Programmā apgūstamās zināšanas un prasmes:

 • lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes
 • uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību
 • ievērot darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības noteikumus
 • ievērot darba un personīgās higiēnas noteikumus
 • izprot bērnu vecumposmu īpatnības
 • veikt bērna aprūpi
 • plānot bērna brīvo laiku
 • pielietot audzināšanas, mācību teorijas
 • sniegt pirmo palīdzību
 • izprot kultūras aspektu un svētku svinēšanas tradīcijas
 • izprot sociālo sistēmu Latvijā
 • izprot likumdošanas, tiesību pamatu, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatus
 • pielietot profesionālās svešvalodas – angļu, krievu, vācu valodas
 • līdzdarboties komandas darbā
 • ievērot multidisciplinārās komandas darba principus
 • sadarboties ar indivīdiem, ģimenēm
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ilze Gaile
  "Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi." (V. Čērčils). Zinošu, prasmīgu un sirdsgudru pedagogu vadībā apgūstam prasmes veidot krāsainu, drošu un bagātīgu rītdienu mūsu bērniem.
  Ilze Gaile
  Arodizglītības nodaļas vadītāja