“Lai realizētu kādu ierosinājumu, jāpaiet ilgam laikam un jāiegulda nozīmīgs darbs […]”, I. Upmale