Docētājas Līvas Bodnieces mobilitātes pieredze Čehijā

Docētājas Līvas Bodnieces mobilitātes pieredze Čehijā

Līva Bodniece

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas lektore

Dalību ShipCon Limassol Ltd rīkotajos profesionālās pilnveides kursos piedāvāja mana darba vieta - RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Mani ieinteresēja kurss “Train the Trainer”, kas veltīts mācīšanas prasmju uzlabošanai.

Programmas īstenojums pozitīvi pārsteidza. Kurss sastāvēja no nodarbībām, diskusijām un praktiskiem uzdevumiem, kurus īstenojām grupās. Bijām 13 dalībnieki no dažādām valstīm: Polijas, Īrijas, Lielbritānijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas un Grieķijas. Programma bija īstenota pārdomāti un daudzpusīgi. Īpaši atzīmējams tas, ka dalībnieki pārstāvēja dažādas institūcijas, ne tikai skolas un augstskolas. Tas rosināja interesantas diskusijas un viedokļu apmaiņu.

Kurss ļāva paraudzīties uz savu darbu no cita skatu punkta un rosina dažas no apgūtajām lietām ieviest darba ikdienā. Tas būs ieguvums ne tikai man personiski, bet arī manai darba vietai. Es domāju, ka personāla pilnveides mobilitāte ir lieliska iespēja papildināt savas zināšanas un gūt jaunus iespaidus, tāpēc iesaku piedalīties ikvienam, kam šāda iespēja tiek piedāvāta.

Nosūtošā augstskola – RSU Sarkanā Krusta Medicīnas Koledža
Mobilitātes valsts – Čehija, ShipCon Limassol Ltd
Personāla mobilitāte no 10.11.2019. līdz 17.11.2019.