Ziemas izlaidumā sveicam 29 farmaceita asistentus

Ziemas izlaidumā sveicam 29 farmaceita asistentus

Pirmo reizi RSU SKMK vēsturē, izlaidums tiek organizēts tiešsaistē, izmantojot zoom platformu!

Pirmais 2021. gada izlaidums aizritēja pulcējoties vienkopus absolventiem, docētājiem, sadarbības partneriem un Koledžas vadībai un administrācijai, bet šoreiz viens otru izlaiduma dalībnieki varēja redzēt savu datoru vai telefonu ekrānos, jo izlaidums notika izmantojot šā laikmeta vienu no modernākajiem rīkiem- zoom platformu.

Šogad Koledžu absolvēja 29 studiju programmas "Farmācija" studenti, iegūstot kvalifikāciju - farmaceita asistents.

Paldies visiem, kas šodien varēja attālināti būtu kopā ar mūsu absolventiem un dalīties motivējošos novēlējumos! Paldies:

RSU SKMK direktorei Inārai Upmalei

RSU Studiju prorektorei, profesorei Tatjanai Koķei

Latvijas Farmaceitu biedrības prezidentei Dacei Ķikutei

“Euroaptieka” aptieku tīkla kvalitātes vadītājai, farmaceitei Zanei Melbergai

“Sentor Farm aptiekas” mazumtirdzniecības vadītāja vietniecei farmaceitiskajos jautājumos Jeļenai Petrišinai

Protams, paldies tiem, kas visu studiju procesu bija lielākais atbalsts absolventiem - programmas direktoram Artūram Praškilēvicam un docentei Elitai Ardavai, kā arī Koledžas Studiju nodaļai un Metodiskajai nodaļai.

Muzikāls sveiciens izlaidumā

Šoreiz par muzikālu sveicienu parūpējies dzejnieks un mūziķis Lauris Valters, veltot izlaiduma dalībniekiem savu dzejoli un dziesmu.