Koledža saņem Veselības ministrijas pateicības rakstu