RSU SKMK ir iesaistījusies VISC īstenotajā ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla pilnveide”

RSU SKMK ir iesaistījusies VISC īstenotajā ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla pilnveide”

Kopš 2020. gada novembra RSU SKMK ir aktīvi iesaistījusies VISC īstenotajā ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla pilnveide”, kurš tiek īstenots SAM: 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi, tai skaitā sniegt atbalstu profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidē un ar to saistīto cilvēkresursu plānu izstrādē vai pilnveidē.

Projekta norises ietvaros notiks piecas attālinātas lekcijas un konsultācijas pieredzējušu lektoru vadībā, kā arī divi pieredzes apmaiņas pasākumi, lai projekta dalībnieki varētu dalīties savā pieredzē izglītības iestādes stratēģijas izstrādē. Kopumā projeka aktivitātēs ir iesaistītas 65 Latvijas profesionālās izglītības iestādes un aptuveni 200 šo mācību iestāžu darbinieki.

15.12.2020., ar nelielu tuvojošos svētku pieskaņu, norisinājās pirmais pieredzes apmaiņas pasākums, kurā RSU SKMK pārstāvēja un ar savu pieredzi dalījās direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Litiņa, Arodizglītības nodaļas vadītāja Ilze Gaile, Kvalitātes vadības sistēmu speciāliste Līga Kristovska un pedagoģe Ilze Sauškina.