RSU SKMK ir iesaistījusies VISC īstenotajā ESF projektā “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla pilnveide”