Virtuālā mobilitāte: pasniedzējas no Lietuvas lasa lekcijas topošajiem farmaceita asistentiem