Erasmus+ projekta ietvaros RSU SKMK tika uzņemti studenti un pasniedzēji no Čehijas Republikas