Vides zinātnes un izglītības padome aicina pieteikties konkursam “Vides zinātnes balva 2017”