Veselības aprūpes sistēmā atgriežas zinoši speciālisti

Veselības aprūpes sistēmā atgriežas zinoši speciālisti

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (RSU SKMK) Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudi kārtoja 2 zobārsta asistenti un 3 māsu palīgi. Visi pārbaudījumu nokārtoja sekmīgi. Tas nozīmē, ka veselības aprūpes sistēma atgūs zinošus speciālistus.

RSU SKMK ir noslēgts līgums ar Veselības inspekciju par profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes nodrošināšanu zobārsta asistentiem, māsu
palīgiem, ārsta palīgiem un māsām, kuras vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, ja ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi no dienas, kad izsniegts diploms par izglītības ieguvi veselības aprūpes jomā, kā arī personām, kuras vēlas veikt pārreģistrāciju vai reģistrācijas termiņa atjaunošanu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Kvalifikācijas atbilstības pārbaudē zināšanu un prasmju pārbaudes saturs un apjoms atbilst valsts pārbaudījumu saturam un apjomam attiecīgajā studiju programmā un tiek organizēts trīs reizes gadā.