Valdība politikas plānošanas dokumentā nostiprina plānoto darba samaksas pieaugumu mediķiem par 20%

Valdība politikas plānošanas dokumentā nostiprina plānoto darba samaksas pieaugumu mediķiem par 20%