Tuvojas svarīgs tālākizglītības kurss “Emocionālā inteliģence – pamats ārstniecības personas darba un personīgajās attiecībās”