Noritējusi trešā virtuālā tikšanās ar interesentiem

Noritējusi trešā virtuālā tikšanās ar interesentiem

Trešo reizi visi interesenti tika aicināti uz tikšanos tiešsaistē, lai vairāk uzzinātu par studiju programmām, kā arī šoreiz īpašs uzsvars tika likts uz elektronisko uzņemšanu un citiem šobrīd aktuāliem jautājumiem.

Koledžas pārstāves - direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanita Litiņa un arodizglītības nodaļas vadītāja Ilze Gaile pastāstīja par studiju un mācību programmām, kā arī atbildēja uz jautājumiem, saistītiem ar studiju procesu koledžā.

Dalībniekiem bija iespēja vairāk uzzināt par reflektantu uzņemšanu koledžā - uzņemšanas datumiem, nepieciešamajiem dokumentiem, dokumentu iesniegšanas kārtību u.c.

Atgādinām, ka šobrīd norit elektroniskā uzņemšana koledžas mājaslapā un dokumentus ir iespējams iesniegt līdz pat jūlija beigām (ja pretendējat uz budžeta vietu, tad līdz jūlija vidum).