Noritējusi trešā virtuālā tikšanās ar interesentiem