Tēžu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 29.04.