Kopā ar Kajaani University of Applied Sciences (Somija) attālinātā vidē tiek realizēts Tele simulāciju tematiskais kurss

Kopā ar Kajaani University of Applied Sciences (Somija) attālinātā vidē tiek realizēts Tele simulāciju tematiskais kurss

7., 8. un 14. decembrī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža sadarbībā ar Kajaani University of Applied Sciences Somijā attālinātā vidē platformā Microsoft Teams realizē Tele simulāciju tematisko kursu.

Šo trīs dienu laikā kopīgu pieredzi guva Kajaani University of Applied Sciences 3. kursa “Acute Nursing” māszinību studenti, lektori T. Romppanen un J. Seppänen un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas 3. kursa studiju programmas “Māszinības” studenti, lektores L.Vucāne un M. Blumberga.

Tele simulāciju programma iekļāva studentu iepriekš sagatavotas prezentācijas par sāpēm - sāpju terminu un simptomu skaidrojumu, sāpju novērtēšanu, delīrija terminu un novērtēšanas - prezentēšanu, zinātnisko rakstu par sāpēm "Assessing acute and chronic pain in children and young people" un delīriju “Validation of two nurse-based screening tools for delirium in elderly patients in general medical wards” diskusiju un analīzi kopā ar lektoriem.

Kopējā projekta esence ir situācijas izspēle no Kajaani University of Applied Sciences partneru puses par tēmu - pacienta aprūpe ar delīriju - ar mācību mērķi profesionālā komunikācija un pacienta novērtēšana. Simulācijā piedalījās trīs studenti un abi lektori.

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studenti un Kajaani University of Applied Sciences studenti, kas nepiedalījās simulācijā tieši, attālināti tiešsaistes platformā vēroja simulācijas izspēli, piedalījās pārrunu procesā, pārrunājot, kas darīts korekti un, kas būtu pilnveidojams turpmāk šādā vai līdzīgā situācijā klīniskā vidē.

Tele simulāciju tematiskais kurss kā Latvijas tā Somijas studentiem ļāva ne tikai uzlabot profesionālās prasmes Māszinību studiju programmas ietvaros, bet arī caurvija digitālās, starpkultūru un angļu valodas prasmes.