Kopā ar Kajaani University of Applied Sciences (Somija) attālinātā vidē tiek realizēts Tele simulāciju tematiskais kurss