Koledžas direktores sveiciens jaunajā studiju gadā

Koledžas direktores sveiciens jaunajā studiju gadā

Cienījamie RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studējošie, docētāji, pedagogi!

Klāt 1. septembris, - datums, ar kuru sākas kārtējais studiju gads. Jaunais studiju gads sākas ar priecīgu noskaņu, jo atkal esam atgriezušies klātienes mācību procesā! It īpaši tas ir nozīmīgi mūsu koledžā, jo īstenojam izglītības procesu veselības aprūpes jomā, kur ļoti būtiski ir iegūt klīniskās prasmes, mācīties tās gan simulētā vidē, gan sadarbībā ar pacientu. Bet ne mazāk svarīgas ir saskarsmes prasmes, jo nereti pateikti pareizie vārdi ir tie, kas dziedina pacientu vispirms. Tāpēc neapšaubāmi saskarsme, komunikācija tieši fiziskajā vidē ir ļoti būtiska, jo mēs komunicējam gan verbāli, gan neverbāli, savukārt, Zoomā "nolasīt" ķermeņa valodu ir krietni sarežģīti.

Veselības aprūpes studijas ir balstītas pierādījumos, un tas vēlreiz apliecina, ka izglītība ir tā, kas veido un attīsta zinātni. Medicīnas zinātne ir gājusi garu ceļu, sākot to jau daudzus gadsimtus pirms mūsu ēras. Katrs gadsimts nes jaunus atklājumus un tie veidoja pamatus medicīnas zinātnes attīstībai. Īpaši svarīgi atklājumi ir notikuši pēdējos divsimt gados. Un mūsu šī brīža realitātē vēlos minēt vakcināciju kā vienu no lielākajiem zinātniskajiem atklājumiem medicīnā. Šī metode ir sniegusi iespēju cilvēcei līdz minimumam samazināt mirstību no infekcijas slimībām, kas savu uzplaukumu piedzīvoja viduslaikos. Jā, šie tumšie laiki, kad zinātne un zinātnieki tika vajāti, apkaroti, par laimi, ir pagātnē. Un mūsdienu sabiedrībai nevajadzētu censties atgriezties šajos drūmajos laikos.

Cienījamie studenti, viens no veselības aprūpes uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana par iespējām saglabāt veselību, kamēr saslimšana to vēl nav skārusi vai, ja tas jau noticis, kā vislabākajā veidā uzturēt veselību iespējami labākajā stāvokli. Lai mēs neatgrieztos viduslaiku domāšanā, arī topošajiem mediķiem ir jāizglīto sabiedrība, paturot prātā, ka tikai zinātniskos pierādījumos balstīta profilakse vai ārstniecības, farmaceitiskās, aprūpes metodes ir veiksmīgas pacientu aprūpes un ārstēšanas pamats.

Studējošajiem savu zināšanu un prasmju pamati ir jābūvē, lai iegūtā izglītība ir resurss, kas palīdz turpmākajās darba gaitās veselības aprūpē. Tas ir iespējams tikai veiksmīgā studējošo sadarbībā ar pedagogiem, docētājiem. Tāpēc īpaši vēlos sveikt arī mūsu koledžas docētājus un pedagogus, kuri ir ne tikai ar augstu pedagoģisko kompetenci, bet arī ļoti kvalificēti un prasmīgi nozares speciālisti.

Vēlreiz sveicu visus jauno, 2021./2022. studiju gadu uzsākot un vēlu mums visiem – izturību, radošus panākumus studijās un darbā un veselību!