Studiju programmas “Farmācija” pārstāvji piedalās zinātniskajā konferencē attālināti