Studiju programmas “Farmācija” padomes sēde

Studiju programmas “Farmācija” padomes sēde

22. septembrī RSU SKMK notika šajā studiju gadā pirmā studiju programmas “Farmācija” padomes sēde.

Padomes sēdi atklāja studiju programmas “Farmācija” direktors Artūrs Praškilēvics. Padomes sēdes ietvaros tika apstiprināts padomes sastāvs, kuru veido gan darba devēji, gan studenti, pārstāvot abu pušu intereses. Klātienē padomes sēdē piedalījās Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente Dace Ķikute, “BENU Aptieka Latvija” SIA, valdes locekle Vizma Vīksna, RSU Farmācijas fakultātes prodekāne Baiba Mauriņa, “Sentor Farm Aptiekas” AS, personāla vadības direktore Baiba Pedraudze, ka arī RSU SKMK 1., 2., 3. kursa studentes.

Padomes locekļi tika informēti par aktualitātēm studiju procesā. Tika analizēti darba devēju aptauju rezultāti, kas rosināja plašas diskusijas, kā arī pieredzes apmaiņu klātesošo starpā.

Studiju programmas “Farmācija” docente un kuratore Elita Ardava aicināja izskatīt esošos studentu kvalifikācijas darbu tēmu virzienus, kā arī dalīties ierosinājumos par jaunām tēmām.

Padomes sēdes noslēgumā bija iespēja ielūkoties šogad jaunatklātajā koledžas laboratorijā, kurā topošajiem farmaceita asistentiem notiks vairākas nodarbības.