Studiju programmas “Ārstniecība” (ārsta palīgs) direktors