Studijas uzsāk topošie neatliekamās medicīnas ārsta palīgi