Studentu pašpārvaldes biedri tiekas ar koledžas direktori

Studentu pašpārvaldes biedri tiekas ar koledžas direktori

Ik gadu tiek organizēta direktores tikšanās ar Studentu pašpārvaldes biedriem, lai iepazīstinātu jaunos biedrus ar pašpārvaldes darbību, tās uzdevumiem un pienākumiem, kā arī informētu visus par aktualitātēm koledžā un atbildētu uz jautājumiem.

Šogad, ņemot vērā esošo situāciju valstī un ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumu saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, direktore ar Studentu pašpārvaldes biedriem tikās attālināti.

Direktore rosināja arī turpmāk savas tikšanās jeb pašpārvaldes sēdes organizēt attālināti, jo mūsdienu tehnoloģijas nodrošina visus rīkus, kas nepieciešami, lai veiksmīgi noritētu sarunas tiešsaistes režīmā.

Direktore Studentu pašpārvaldes biedrus nodēvēja par vēstnešiem, kuru viens no uzdevumiem ir izglītot pārējos studentus un arī citus cilvēkus sev apkārt par šobrīd aktuālajiem jautājumiem saistībā ar Covid-19. Ir jāatgādina citiem par to, kā pareizi lietot sejas un mutes aizsargus, ka jāievēro distance un jāmazgā rokas, un par citiem drošības pasākumiem.

Studentu pašpārvaldes biedri dalījās līdz šim paveiktajā un tālāk jau pievērsās konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesu.

Nākamajā tikšanās reizē notiks Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un nozaru vadītāju vēlēšanas, kā arī tiks iesniegts nākamā studiju gada aktivitāšu plāns.