Studentu apliecību izgatavošana 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmu studentiem