Studenti un docētāji piedalījās pētniecības konferencē