Studenti palīdz vairāk nekā 120 nelaimē nonākušajiem